本文へジャンプ
 
English Japanese

<<Báo bài quá khứ>>

*Báo bài 6/2/2007
*Báo bài 13/2/2007
*Báo bài 5/3/2007
*Báo bài 9/4/2007
*Báo bài 20/4/2007
*Báo bài 9/5/2007
*Báo bài

<<Báo bài chi thiết>>

*chi thiết 6/2/2007
*chi thiết 13/2/2007
*chi thiết 5/3/2007
*chi thiết 9/4/2007
*chi thiết 20/4/2007
*chi thiết 9/5/2007
*chi thiết

Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa
Địa chỉ:
Số 23 Tiểu khu Thành Khang 1,Thị Trấn Tào Xuyên,Hoằng Hóa,Thanh Hóa

ĐT/FAX
(037)930039

E-mail
rchoanghoa@yahoo.com

●Link●
・Blog của TNV Masashi
Blog Nhat ky cua TNV NHAT BAN MASASHI @ Viet Nam
Nhân viên


Họ Và Tên Chứ vụ Công việc phụ trách
Phạm Hùng Mạnh Chủ tịch Hội-kiêm Giám đóc Trung tâm PCTT huỵện Phụ trách chung
Hà Văn Dậu Phó chủ tịch kiêm nhiệm Phụ trách hoạt động CTĐ trường học
Đỗ Cao Quang Phó chủ tịch kiêm nhiệm Phụ trách hoạt động CTĐ xã,Thị trấn
Nguyễn Thị Mạnh T.Vụ huyện Hội-Cán bộ Trung tâm PCTT Phụ trách các hoạt động phòng ngừa thảm họa và cứu trợ
Lê Thị Huỳen Thường vụ huyện Hội - Ùy viên trực Phụ trách các hoạt động văn phòng và thường trực huyện Hội .Phụ trách các hoạt động Sơ cấp cứu và CSSK Ban đầu tại Trung tâm PCTT
Nguyễn Thị Hương Cán bộ Trung Tâm PCTT-ủy viên Ban kiẻm tra Phụ trách quầy thuốc và tham gia các hoạt động sơ cấp cứu,CSSK ban đầu.Kiểm tra các hoạt động CTĐ cơ sở
Hoàng Thị Hiền Kế toán Phụ trách công tác lập kế hoạch-kế toán của đơn vị
Trằn Thị Phưựng Hành chính văn phòng Phụ trách công việc văn phòng vi tính,công văn,đến & đi
Yasuda Masashi TNV JOCV của JICA Tình nhuyện viên JICA nhiệm kỳ 2005-2007 trong lĩnh vực phát triển nông thôn
Sano Tamaki TNV JOCV của JICA Tình nhuyện viên JICA nhiệm kỳ 2007-2009 trong lĩnh vực y tế cộng đòng


Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Việt Nam
Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Việt Nam
Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Việt Nam

Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Việt Nam

Nhân viên

Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Việt Nam
Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Việt Nam
Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Việt Nam

2007 Red Cross Hoang Hoa , Thanh Hoa , Vietnam. all rights reserved.
2007 Hội Chữ Thập Đỏ huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa Việt Nam. all rights reserved.

Tin Tức !
  • Các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ27/7/1947-27/7/2007
  • Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại Hội CTĐ Việt Nam lần thứ VIII
  • Hãy hành động thiết thực nhân tháng hành động vì người khuyết tật nghèo và nạn nhân chất độc da cam